SÄSONGSPLATSER

I hamnen finns ca 300 säsongplaster. I säsongplatsen ingår båt- och bilplats. Förfrågningar tel. 040 558 7293, port@kasnas.com.

Sample title